Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 3545 m2, Skuhrov u Železného Brodu

1 500 000,-Kč

Vloženo: 15.5.2020 12:37 | Číslo dražby: 54853

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
115 EX 00287 / 19 - 092
Cena stanovena znalcem:
1 500 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Jablonec nad Nisou
Město:
Skuhrov
Podkategorie:
Trvalý travní porost
Plocha užitná:
3545 m²
Plocha pozemku:
3545 m²
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

- pozemek parc. č. 417/1 trvalý travní porost o výměře 2968 m2
- pozemek parc. č. 429 trvalý travní porost o výměře 577 m2

To vše zapsané na listu vlastnictví č. 489, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou, pro obec Skuhrov a katastrální území Skuhrov u Železného Brodu.
Výše uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou popsány ve
znaleckém posudku č. 1672-45-2019 ze dne 10.12.2019, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich
příslušenství cenou obvyklou. To platí i o movitých věcech, které jsou příslušenstvím nemovitých věcí a budou
draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. Monika Elfmarková
K Beránku 3
Praha 4
14000
tel: 261 222 658
email: zde
dat. schránka: z6sg8cu odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala