Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Bravantice, podíl 3/8

256 000,-Kč

Vloženo: 10.5.2020 18:51 | Číslo dražby: 54800

Dražba začala 01.07.2020 09:00:00 Dražba skončila 01.07.2020 11:17:53
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 09141 / 11 - 195
Počáteční cena:
240 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
360 000,-Kč
Dražební jistota:
70 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Nový Jičín
Město:
Bravantice
Podíl:
3/8
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 3/8 (tři osminy) na pozemku parc. č. 3661 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 41 Bravantice, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a na pozemcích parc. č. 3673 (zahrada) a parc. č. 3674 (zahrada), vše v kat. území Bravantice, obec Bravantice.

Jedná se o řadový, krajní, vícepodlažní rodinný dům. Dům má obytná dvě nadzemní podlaží a zřejmě částečně podkroví. Půdorys domu je nepravidelný. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová a nad jižní částí valbová. Střešní krytina je z osinkocementových tašek ve špatném stavu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Budova není zateplená. Okna domu jsou dřevěná dvojitá v horším stavu. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné a dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V domě jsou 2 bytové jednotky, které jsou dispozičně řešeny jako 3+1. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné prosklené. Koupelna je s vanou. WC samostatně. Podlahy jsou betonové, pokryté PVC a keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. Rodinný dům je v původním stavu, se zanedbanou údržbou, neobydlený. V roce 1997 byla budova zasažena povodní.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a jímky. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemky parc. č. 3673 a parc. č. 3674 tvoří jeden celek ležící cca 30 m od výše uvedeného rodinného domu, na druhém břehu říčky Seziny. Pozemky jsou v KN vedeny jako zahrada. Pozemky leží v záplavovém území. Pozemky mají nepravidelný tvar, jsou rovinaté a nejsou oplocené. Pozemky jsou travnaté a nejsou udržované. Na pozemku parc. č. 3661 se nachází porosty a v zadní části kolna. Pozemek je oplocený drátěným a dřevěným plotem. Přístup k pozemku parc. č. 3361 je přes pozemek parc. č. 3554 a přístup k pozemkům parc. č. 3673 a parc. č. 3674 je přes pozemek parc. č. 3671 ve vlastnictví České republiky.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř..

2. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech do dne 30/6/2020 vázlo zákonné předkupní právo jejich spoluvlastníků. (zrušeno zákonem 163/2020 Sb.)

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29594901.07.2020 09:37:540,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.29600401.07.2020 10:46:331 000,-Kč241 000,-Kč
Dražitel č.29649501.07.2020 10:47:391 000,-Kč242 000,-Kč
Dražitel č.29600401.07.2020 10:50:121 000,-Kč243 000,-Kč
Dražitel č.29586301.07.2020 10:53:591 000,-Kč244 000,-Kč
Dražitel č.29649501.07.2020 10:55:241 000,-Kč245 000,-Kč
Dražitel č.29648501.07.2020 10:58:021 000,-Kč246 000,-Kč
Dražitel č.29649501.07.2020 11:00:471 000,-Kč247 000,-Kč
Dražitel č.29648501.07.2020 11:02:301 000,-Kč248 000,-Kč
Dražitel č.29649501.07.2020 11:03:421 000,-Kč249 000,-Kč
Dražitel č.29600401.07.2020 11:05:161 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.29648501.07.2020 11:05:371 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.29600401.07.2020 11:08:221 000,-Kč252 000,-Kč
Dražitel č.29648501.07.2020 11:10:141 000,-Kč253 000,-Kč
Dražitel č.29649501.07.2020 11:10:261 000,-Kč254 000,-Kč
Dražitel č.29649501.07.2020 11:11:191 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.29648501.07.2020 11:12:531 000,-Kč256 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.07.2020 v 11:17:53

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.296485
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 256 000,-Kč

Zveřejněno dne 01.07.2020 v 11:17:53


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.