Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 228 m2, Lysec, podíl 1/2

53 000,-Kč

Vloženo: 7.5.2020 9:30 | Číslo dražby: 54780

Dražba začala 10.06.2020 13:00:00 Dražba skončila 10.06.2020 14:46:37
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 EX 16050 / 12 - 429
Počáteční cena:
22 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
33 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Teplice
Město:
Bžany
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

nepořádá se

Popis předmětu dražby

nemovitost se nachází na katastrálním území Lysec v obci Bžany a je zapsána v katastru nemovitostí vedeném: Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem - Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 113

Oceňovaný pozemek se nachází cca 850 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Lysec v místní části Pytlíkov. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 195 m2. Pozemek je na východní, západní a jižní straně ohraničený dřevěným oplocením. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty a dřevěná kolna. Pozemek je svažitý k jihovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný jako zahrada. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 704, který je ve vlastnictví obce Bžany.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení venkovské - zastavěné a zastavitelné území.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení.

Věcná břemena nebyla zjištěna.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29352010.06.2020 13:01:380,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.29461710.06.2020 13:18:281 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.29352010.06.2020 13:47:541 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.29461810.06.2020 13:54:581 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.29461710.06.2020 13:58:241 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.29352010.06.2020 14:00:431 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.29461810.06.2020 14:05:001 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.29461710.06.2020 14:09:591 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.29461810.06.2020 14:14:561 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.29461710.06.2020 14:15:221 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.29461810.06.2020 14:20:211 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.29461710.06.2020 14:21:043 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.29461810.06.2020 14:26:015 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.29461710.06.2020 14:27:585 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.29461810.06.2020 14:30:001 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.29461710.06.2020 14:31:354 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.29461810.06.2020 14:34:541 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.29461710.06.2020 14:36:401 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.29461810.06.2020 14:41:371 000,-Kč53 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 10.06.2020 v 14:46:37

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.294618
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 53 000,-Kč

Zveřejněno dne 10.06.2020 v 14:46:37


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.