Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 332 m2, Horažďovice, podíl 1/2

80 000,-Kč

Vloženo: 5.5.2020 10:22 | Číslo dražby: 54766

Dražba začala 09.06.2020 13:00:00 Dražba skončila 09.06.2020 14:09:26
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 EX 03572 / 11 - 472
Počáteční cena:
60 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
90 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Klatovy
Město:
Horažďovice
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

nepořádá se

Popis předmětu dražby

Oceňovaný pozemek se nachází ve východní zastavěné části města Horažďovice. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 332 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky a z ostatních stran zděným oplocením. Na travnatém pozemku se nachází skleník, přístřešek a porosty. V době oceňování byl rovinný pozemek využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 2790/1, který je ve vlastnictví města Horažďovice.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako zastavitelná lokalita.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Příslušenstvím oceňované nemovité věci je skleník, oplocení a přístřešek. Věcná břemena nebyla zjištěna.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29392909.06.2020 13:04:050,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.29260609.06.2020 13:47:382 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.29392909.06.2020 13:48:262 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.29260609.06.2020 13:50:022 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.29392909.06.2020 13:50:302 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.29260609.06.2020 13:53:482 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.29392909.06.2020 13:56:562 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.29260609.06.2020 13:59:372 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.29392909.06.2020 13:59:552 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.29260609.06.2020 14:04:092 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.29392909.06.2020 14:04:262 000,-Kč80 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 09.06.2020 v 14:09:26

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.293929
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 80 000,-Kč

Zveřejněno dne 09.06.2020 v 14:09:26


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.