Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek, Velké Všelisy

76 000,-Kč

Vloženo: 4.5.2020 17:36 | Číslo dražby: 54759

Dražba začala 08.06.2020 10:00:00 Dražba skončila 08.06.2020 11:20:27
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
174 EX 50003 / 20 - 6
Počáteční cena:
45 334,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
68 000,-Kč
Dražební jistota:
4 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Mladá Boleslav
Město:
Velké Všelisy
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Fotka

Popis předmětu dražby

Oceňované nemovitosti, pozemkové parcely, ostatní plocha - neplodná půda číslo parcelní 982,
trvalý travní porost číslo parcelní 983 a lesní pozemek číslo parcelní 563 se všemi součástmi, jsou
situovány jihovýchodně od intravilánu obce Velké Všelisy, na samém okraji katastrálního území.
Přístup na tyto pozemkové parcely je umožněn pouze přes pozemky jiných vlastníků. Dané území
obce není možno přímo napojit na žádné inženýrské sítě.
Ostatní plocha - neplodná půda číslo parcelní 982 je z převážné části zarostlá plevelnými křovinami
a náletovými porosty. Trvalý travní porost číslo parcelní 983 tvoří ve skutečnosti zatravněnou
nezpevněnou přístupovou cestu vedoucí na jižně sousedící pozemkové parcely. Lesní pozemek číslo
parcelní 563 je mírně až středně svažitý směrem k jihu a po celé své výměře je porostlý lesním
porostem - výhradně akát stáří 70 let.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-západ
Mgr. Dušan Šnaider
Evropská 663/132
Praha 6
160 00
tel: 277 002 185
email: zde
dat. schránka: m74c9a7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29393108.06.2020 10:07:040,-Kč45 334,-Kč
Dražitel č.29299808.06.2020 10:57:571 666,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.29393108.06.2020 10:58:341 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.29299808.06.2020 11:01:362 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.29393108.06.2020 11:02:561 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.29299808.06.2020 11:03:372 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.29393108.06.2020 11:04:431 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.29299808.06.2020 11:05:311 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.29393108.06.2020 11:06:451 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.29299808.06.2020 11:07:191 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.29393108.06.2020 11:08:003 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.29299808.06.2020 11:09:121 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.29393108.06.2020 11:10:261 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.29299808.06.2020 11:11:224 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.29393108.06.2020 11:12:271 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.29299808.06.2020 11:12:531 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.29393108.06.2020 11:13:211 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.29299808.06.2020 11:14:311 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.29393108.06.2020 11:14:551 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.29299808.06.2020 11:15:275 000,-Kč76 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 08.06.2020 v 11:20:27

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.292998 - Miroslav Kindel - Jiřího Wolkera 503, brandys nad labem, 25001
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 76 000,-Kč

Zveřejněno dne 08.06.2020 v 11:20:27


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.