Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Garáž, Komora

50 667,-Kč

Vloženo: 3.5.2020 20:12 | Číslo dražby: 54740

Dražba začala 01.07.2020 09:00:00 Dražba skončila 01.07.2020 11:32:54
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 01602 / 17 - 48
Počáteční cena:
10 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
16 000,-Kč
Dražební jistota:
4 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Bruntál
Město:
Holčovice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je pozemek p.č. st. 104 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če - garáž, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 78, pro k.ú. Komora, obec Holčovice.

Stavba bez čp/če - garáž, jež je součástí pozemku p.č. st. 104 - zastavěná plocha a nádvoří, je v havarijním stavebně-technickém stavu.
Pozemek p.č. st. 104 - zastavěná plocha a nádvoří se nachází v jižní, zastavěné části obce Komora, poblíž křižovatky silnice vedoucí z Komory a silnice č. 453, poblíž rodinného domu č.p. 61 a poblíž vodního toku zvaného Komorský potok. Nemovitá věc - pozemek p.č. st. 104 - zastavěná plocha a nádvoří se nachází v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 586/1 - ostatní plocha a přes p.č. 585 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Holčovice, č.p. 44, 793 71 Holčovice.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř..

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29648101.07.2020 09:01:000,-Kč10 667,-Kč
Dražitel č.29589101.07.2020 09:01:531 000,-Kč11 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 09:02:161 000,-Kč12 667,-Kč
Dražitel č.29598001.07.2020 09:02:511 000,-Kč13 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 09:05:191 000,-Kč14 667,-Kč
Dražitel č.29589101.07.2020 09:31:221 000,-Kč15 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 09:33:221 000,-Kč16 667,-Kč
Dražitel č.29163001.07.2020 09:48:431 000,-Kč17 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 09:51:121 000,-Kč18 667,-Kč
Dražitel č.29457001.07.2020 10:57:121 000,-Kč19 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 10:58:311 000,-Kč20 667,-Kč
Dražitel č.29589101.07.2020 10:58:521 000,-Kč21 667,-Kč
Dražitel č.29181501.07.2020 10:59:381 000,-Kč22 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 11:00:331 000,-Kč23 667,-Kč
Dražitel č.29589101.07.2020 11:03:351 000,-Kč24 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 11:04:171 000,-Kč25 667,-Kč
Dražitel č.29457001.07.2020 11:04:361 000,-Kč26 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 11:05:161 000,-Kč27 667,-Kč
Dražitel č.29598001.07.2020 11:06:471 000,-Kč28 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 11:07:291 000,-Kč29 667,-Kč
Dražitel č.29181501.07.2020 11:10:391 000,-Kč30 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 11:11:001 000,-Kč31 667,-Kč
Dražitel č.29457001.07.2020 11:11:131 000,-Kč32 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 11:11:291 000,-Kč33 667,-Kč
Dražitel č.29457001.07.2020 11:11:411 000,-Kč34 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 11:12:001 000,-Kč35 667,-Kč
Dražitel č.29457001.07.2020 11:12:091 000,-Kč36 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 11:12:191 000,-Kč37 667,-Kč
Dražitel č.29181501.07.2020 11:15:211 000,-Kč38 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 11:15:351 000,-Kč39 667,-Kč
Dražitel č.29181501.07.2020 11:15:481 000,-Kč40 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 11:16:211 000,-Kč41 667,-Kč
Dražitel č.29181501.07.2020 11:17:321 000,-Kč42 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 11:17:551 000,-Kč43 667,-Kč
Dražitel č.29181501.07.2020 11:19:341 000,-Kč44 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 11:19:421 000,-Kč45 667,-Kč
Dražitel č.29181501.07.2020 11:21:461 000,-Kč46 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 11:22:071 000,-Kč47 667,-Kč
Dražitel č.29181501.07.2020 11:24:531 000,-Kč48 667,-Kč
Dražitel č.29280101.07.2020 11:27:431 000,-Kč49 667,-Kč
Dražitel č.29181501.07.2020 11:27:541 000,-Kč50 667,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

2. Výzva věřitelům k vyčíslení pohledávek

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.07.2020 v 11:32:54

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.291815
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 50 667,-Kč

Zveřejněno dne 01.07.2020 v 11:32:54

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.