Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 4136 m2, Radešínská Svratka

134 000,-Kč

Vloženo: 3.5.2020 19:56 | Číslo dražby: 54738

Dražba začala 01.07.2020 09:00:00 Dražba skončila 01.07.2020 11:21:52
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 03308 / 17 - 60
Počáteční cena:
72 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
108 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Žďár nad Sázavou
Město:
Radešínská Svratka
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 87/10 (orná půda), parc. č. 213/42 (trvalý travní porost), parc. č. 293/18 (trvalý travní porost) a parc. č. 1478/27 (vodní plocha) v kat. území Radešínská Svratka.

Pozemky parc. č. 87/10, parc. č. 213/42, parc. č. 293/18 a parc. č. 1478/27 se nacházejí cca 700 m jihozápadně a cca 500 m jižně od okraje zastavěné části obce Radešínská Svratka. Jedná se o dva nesousedící soubory sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, trvalý travní porost a vodní plocha o výměře 4 136 m2. Pozemky jsou na jižní straně ohraničené nezpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. Na pozemku parc. č. 1478/27 se nachází koryto Řečického potoka. Pozemky jsou svažité. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 87/15, který je ve vlastnictví obce Radešínská Svratka.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř..

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29584401.07.2020 09:02:070,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 09:17:331 000,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.29518301.07.2020 10:51:061 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 10:51:571 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.29518301.07.2020 10:52:111 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 10:52:401 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.29518301.07.2020 10:52:541 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.29597901.07.2020 10:54:021 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.29518301.07.2020 10:54:061 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 10:55:0210 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.29518301.07.2020 10:55:161 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.29597901.07.2020 10:55:331 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 10:55:425 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.29597901.07.2020 10:56:261 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.29518301.07.2020 10:56:371 000,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 10:57:181 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.29597901.07.2020 10:57:341 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 10:57:441 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.29518301.07.2020 10:58:221 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 10:58:381 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.29518301.07.2020 10:59:161 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 10:59:291 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.29597901.07.2020 11:00:201 000,-Kč107 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 11:00:331 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.29518301.07.2020 11:00:421 000,-Kč109 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 11:00:581 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.29518301.07.2020 11:02:071 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 11:02:261 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.29518301.07.2020 11:03:391 000,-Kč113 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 11:04:151 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.29518301.07.2020 11:04:351 000,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 11:05:125 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.29597901.07.2020 11:05:351 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 11:06:261 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.29597901.07.2020 11:07:151 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 11:08:151 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.29597901.07.2020 11:09:091 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 11:09:391 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.29597901.07.2020 11:10:071 000,-Kč127 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 11:11:171 000,-Kč128 000,-Kč
Dražitel č.29597901.07.2020 11:11:581 000,-Kč129 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 11:12:311 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.29597901.07.2020 11:13:161 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 11:14:191 000,-Kč132 000,-Kč
Dražitel č.29597901.07.2020 11:14:421 000,-Kč133 000,-Kč
Dražitel č.29600501.07.2020 11:16:521 000,-Kč134 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

2. Výzva věřitelům k vyčíslení pohledávek

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.07.2020 v 11:21:52

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.296005
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 134 000,-Kč

Zveřejněno dne 01.07.2020 v 11:21:52

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.