Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba domu, Liboš č.p.: 156, včetně zahrady a vedlejších staveb

1 700 000,-Kč

Vloženo: 23.4.2020 11:14 | Číslo dražby: 54676

Dražba začne 03.09.2020 09:30:00 za 23 dní, 20 hodin, 11 minut a 40 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
143 EX 00411 / 19 - 224
Počáteční cena:
1 700 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 550 000,-Kč
Dražební jistota:
200 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
Město:
Liboš
GPS souradnice:
49.687356, 17.224238
Podíl:
7/8 + 1/8
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

!!! Dražba byla odročena z důvodu zahájeného insolvenčního řízení na den 03.09.2020. !!!

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 7/8 na nemovitých věcech ve společném jmění povinných a id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 na nemovitých věcech povinné 1) Magdalény Čejkové, a to:

- pozemek parcela č. 306, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 375 m². Součástí je stavba: Liboš, č.p. 156, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č. 306,
- pozemek parcela č. 435, zahrada, o výměře 435 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 146 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Liboš, katastrální území Liboš.

Znalcem bylo zjištěno, že na pozemcích se dále nachází:
• vedlejší stavba (přístřešek navazující na stavbu č.p. 156)
- nepodsklepený, přízemní, zděné konstrukce s plochou střechou, krytinou z tašek, podlaha je betonová.
• vedlejší stavba (hospodářská budova navazující na přístřešek)
- nepodsklepená, se dvěma NP, zděné konstrukce s plochou střechou, krytinou eternitovou, podlaha je betonová, vrata dřevěné. Stavba je napojena na vodu a elektro rozvod.
• vedlejší stavba (navazující na hospodářskou budovu)
- Znalec při místním šetření zjistil, že stavba je k datu ocenění užívána k bydlení. Stavba není v Katastru nemovitostí evidována jako rodinný dům. Právní stav neodpovídá skutečnému.
- Stavba je částečně podsklepená, s jedním NP a půdou pod pultovou střechou. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je pultová s krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, vnitřní omítky vápenné hladké. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyni a koupelně. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře hladké plné a prosklené. Podlahy v obytných místnostech jsou plovoucí a keramické dlažby, v ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění je lokální, prostřednictvím kamen na tuhá paliva a el. přímotopy. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC. Obytná plocha domu činí cca 65 m².

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Venkovní úpravy – přípojka vody, elektro, kanalizace.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Olomouc, v obci Liboš, cca 100 m od zastávky bus „Liboš, u mostu“ a cca 600 m od Obecního úřadu. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku. V obci Liboš je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost, kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Šternberku, ve vzdálenosti cca 8 km od nemovité věci, nebo v Olomouci ve vzdálenosti cca 13 km. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 457 který je ve vlastnictví obce Liboš.

Popis pozemků:
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbami, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, vedlejší stavba, venkovní úpravy a trvalé porosty. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 810 m².

Popis staveb:
objekt k bydlení č.p. 156, součást pozemku parc.č. 306
objekt dům je řadový krajní rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, s krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, vnitřní omítky vápenné hladké. Okna jsou plastová, dveře hladké plné a prosklené. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelně a na WC. Podlahy v obytných místnostech jsou plovoucí a krytiny PVC, v ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění objektu je ústřední, prostřednictvím kotle na tuhá paliva a el. kotlem. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdroje teplé vody jsou kotel ÚT a el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC.

Napojení na IS: voda, elektro a kanalizace. Přípojka plynu je na hranici pozemku.
Dispoziční řešení:
1.PP – sklepní prostor a kotelna
1.NP – vstupní veranda, kuchyňský kout, 3 pokoje, chodba, koupelna a WC
Půdní prostory
Obytná plocha domu činí cca 80 m².

Popis vedlejších staveb nezapsaných v KN je uveden výše.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
JUDr. Jiří Trojanovský
Potoční 1094
Frýdek-Místek
73801
tel: 558 438 091
email: zde
dat. schránka: 94dniqp odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala