Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba pozemků - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace

198 170,-Kč

Vloženo: 20.4.2020 12:25 | Číslo dražby: 54641

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
143 EX 00331 / 18 - 211
Cena stanovena znalcem:
198 170,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Ostravice
GPS souradnice:
49.544800, 18.385094
Podkategorie:
Ostatní
Plocha pozemku:
420 m²
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

!!! Dražba odročena na neurčito !!!

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 1678/4, ostatní plocha o výměře 227 m²,
- pozemek parcela č. 1678/10, ostatní plocha o výměře 193 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 1517 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Ostravice, katastrální území Ostravice 1.

Součástí nemovité věci:
Na pozemcích se nachází zahradní stavba (dřevěný domek na nářadí), na části pozemku zpevněná plocha (vymývaná dlažba), oplocení ze tří stran (zděné sloupky s výplní z uliční strany), branka, elektro pilíře, živý plot z ptačího zobu (podél severní hranice pozemku), zadní příčné oplocení (drátěné pletivo 2x), drátěné oplocení po severní straně pozemku a ovocné stromy – cca 7 ks.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Soudnímu exekutorovi známá věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou:

Věcné břemeno chůze a jízdy; Oprávnění pro: Parcela: St. 908, Parcela: 1680/1, Parcela: 1680/2; povinnost k: Parcela: 1678/4; na základě listin – Usnesení soudu číslo deníku 2332/1934 a Rozsudek soudu o zrušení věcného břemene Okresního soudu ve Frýdku-Místku 13 C-282/2013 -538 (včetně opravného Usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 20.7.2016, č.j. 13 C 282/2013-551) ze dne 20.07.2016 (POLVZ:16/1976; Z-7300016/1976-802).


Popis dražených nemovitých věcí:
Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich zahradní stavba (dřevěný domek na nářadí), na části pozemku zpevněná plocha (vymývaná dlažba), oplocení ze tří stran (zděné sloupky s výplní z uliční strany), branka, elektro pilíře, živý plot z ptačího zobu (podél severní hranice pozemku), zadní příčné oplocení (drátěné pletivo 2x), drátěné oplocení po severní straně pozemku a ovocné stromy – cca 7 ks.

Pozemky jsou dle platného územního plánu Ostravice zařazeny v plochách PV – plochy veřejných komunikačních prostorů.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
JUDr. Jiří Trojanovský
Potoční 1094
Frýdek-Místek
73801
tel: 558 438 091
email: zde
dat. schránka: 94dniqp odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala