Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Tvrdonice

641 667,-Kč

Vloženo: 11.3.2020 14:52 | Číslo dražby: 54365

Dražba začala 08.07.2020 10:00:00 Dražba skončila 08.07.2020 11:23:47
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
200 EX 00483 / 09 - 153
Počáteční cena:
566 667,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
850 000,-Kč
Dražební jistota:
150 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Břeclav
Město:
Tvrdonice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. St. 53 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 357 m2, jehož součástí je stavba č.p. 29, rod.dům
- parc.č. 67 zahrada o výměře 466 m2
To je zapsáno na LV 447, kat.území Tvrdonice, obec Tvrdonice, okres Břeclav.

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům se smíšeného zdiva, bez využitého podkroví s valbovou střechou krytou taškou pálenou. Rodinný dům je pravidelného půdorysného tvaru obdélníka. Pozemky se nachází v rovinném terénu, tvoří funkční celek.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Bruntál
Mgr. Blanka Březinová
Dr. E. Beneše 1497/21
Bruntál
792 01
tel: 604 436 782
email: zde
dat. schránka: ycka7jp odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29406208.07.2020 10:01:230,-Kč566 667,-Kč
Dražitel č.29688908.07.2020 10:39:295 000,-Kč571 667,-Kč
Dražitel č.29406208.07.2020 10:53:475 000,-Kč576 667,-Kč
Dražitel č.29688908.07.2020 10:54:015 000,-Kč581 667,-Kč
Dražitel č.29406208.07.2020 10:57:155 000,-Kč586 667,-Kč
Dražitel č.29688908.07.2020 10:57:265 000,-Kč591 667,-Kč
Dražitel č.29406208.07.2020 11:00:105 000,-Kč596 667,-Kč
Dražitel č.29688908.07.2020 11:00:335 000,-Kč601 667,-Kč
Dražitel č.29406208.07.2020 11:05:185 000,-Kč606 667,-Kč
Dražitel č.29688908.07.2020 11:05:285 000,-Kč611 667,-Kč
Dražitel č.29406208.07.2020 11:10:245 000,-Kč616 667,-Kč
Dražitel č.29688908.07.2020 11:10:485 000,-Kč621 667,-Kč
Dražitel č.29406208.07.2020 11:15:085 000,-Kč626 667,-Kč
Dražitel č.29688908.07.2020 11:15:245 000,-Kč631 667,-Kč
Dražitel č.29406208.07.2020 11:18:315 000,-Kč636 667,-Kč
Dražitel č.29688908.07.2020 11:18:475 000,-Kč641 667,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 08.07.2020 v 11:23:47

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.296889 - IMMO CORP s.r.o. - Luční 375/3, Moravany U Brna, 664 48
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 641 667,-Kč

Zveřejněno dne 08.07.2020 v 11:23:47


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 1 hodina, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.