Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Stavba-výrobní hala bez č.p. LV 2830 v obci Frýdlant nad Ostravicí

1 220 000,-Kč

Vloženo: 3.3.2020 14:18 | Číslo dražby: 54274

Dražba začala 03.07.2020 10:00:00 Dražba skončila 03.07.2020 11:55:39
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 EX 20003 / 19 - Mus3
Počáteční cena:
700 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 750 000,-Kč
Dražební jistota:
41 400,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Frýdlant nad Ostravicí
GPS souradnice:
49°34'52.20"N, 18°21'26.30"E
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol - Prohlídka dne 26. 05. 2020 od 10:00 – 12:00 hod

Popis předmětu dražby

Jedná se o soubor nemovitých věcí, sestávající z výrobní haly bez čp. a pozemku, na němž hala stojí, situovaný v průmyslové oblasti v jižní části města Frýdlant nad Ostravicí.

Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29642903.07.2020 10:07:510,-Kč700 000,-Kč
Dražitel č.29668603.07.2020 10:09:212 000,-Kč702 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:09:362 000,-Kč704 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:11:102 000,-Kč706 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:12:392 000,-Kč708 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:14:202 000,-Kč710 000,-Kč
Dražitel č.29668603.07.2020 10:15:042 000,-Kč712 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:16:142 000,-Kč714 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:16:3220 000,-Kč734 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:18:072 000,-Kč736 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:18:452 000,-Kč738 000,-Kč
Dražitel č.29668603.07.2020 10:20:242 000,-Kč740 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:20:362 000,-Kč742 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:21:3120 000,-Kč762 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:21:522 000,-Kč764 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:22:0520 000,-Kč784 000,-Kč
Dražitel č.29668603.07.2020 10:22:342 000,-Kč786 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:23:0120 000,-Kč806 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:23:112 000,-Kč808 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:23:3120 000,-Kč828 000,-Kč
Dražitel č.29668603.07.2020 10:24:132 000,-Kč830 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:24:362 000,-Kč832 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:24:4220 000,-Kč852 000,-Kč
Dražitel č.29668603.07.2020 10:25:092 000,-Kč854 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:26:112 000,-Kč856 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:26:1110 000,-Kč866 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:26:142 000,-Kč868 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:27:252 000,-Kč870 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:27:3310 000,-Kč880 000,-Kč
Dražitel č.29668603.07.2020 10:27:422 000,-Kč882 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:27:4910 000,-Kč892 000,-Kč
Dražitel č.29668603.07.2020 10:28:252 000,-Kč894 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:28:342 000,-Kč896 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:29:254 000,-Kč900 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:29:442 000,-Kč902 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:29:582 000,-Kč904 000,-Kč
Dražitel č.29668603.07.2020 10:30:062 000,-Kč906 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:31:072 000,-Kč908 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:31:312 000,-Kč910 000,-Kč
Dražitel č.29668603.07.2020 10:31:572 000,-Kč912 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:31:5910 000,-Kč922 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:32:442 000,-Kč924 000,-Kč
Dražitel č.29668603.07.2020 10:32:582 000,-Kč926 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:33:424 000,-Kč930 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:34:092 000,-Kč932 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:34:292 000,-Kč934 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:34:422 000,-Kč936 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:35:122 000,-Kč938 000,-Kč
Dražitel č.29668603.07.2020 10:35:432 000,-Kč940 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:35:4920 000,-Kč960 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:36:102 000,-Kč962 000,-Kč
Dražitel č.29668603.07.2020 10:36:342 000,-Kč964 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:37:062 000,-Kč966 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:37:192 000,-Kč968 000,-Kč
Dražitel č.29668603.07.2020 10:37:292 000,-Kč970 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:38:142 000,-Kč972 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:38:1620 000,-Kč992 000,-Kč
Dražitel č.29668603.07.2020 10:38:272 000,-Kč994 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:39:052 000,-Kč996 000,-Kč
Dražitel č.29668603.07.2020 10:39:172 000,-Kč998 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:39:222 000,-Kč1 000 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:39:502 000,-Kč1 002 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:40:032 000,-Kč1 004 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:41:322 000,-Kč1 006 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:41:562 000,-Kč1 008 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:43:452 000,-Kč1 010 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:43:542 000,-Kč1 012 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:45:492 000,-Kč1 014 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 10:49:332 000,-Kč1 016 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:50:152 000,-Kč1 018 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:50:242 000,-Kč1 020 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:50:442 000,-Kč1 022 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:52:372 000,-Kč1 024 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:54:392 000,-Kč1 026 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:55:032 000,-Kč1 028 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:55:122 000,-Kč1 030 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 10:57:392 000,-Kč1 032 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 10:59:012 000,-Kč1 034 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 11:00:182 000,-Kč1 036 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:00:532 000,-Kč1 038 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 11:02:042 000,-Kč1 040 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 11:02:072 000,-Kč1 042 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:03:062 000,-Kč1 044 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 11:03:352 000,-Kč1 046 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:04:042 000,-Kč1 048 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 11:04:172 000,-Kč1 050 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:04:402 000,-Kč1 052 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 11:05:102 000,-Kč1 054 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 11:05:286 000,-Kč1 060 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:06:052 000,-Kč1 062 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 11:06:282 000,-Kč1 064 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:07:306 000,-Kč1 070 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 11:08:0110 000,-Kč1 080 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 11:08:352 000,-Kč1 082 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:08:508 000,-Kč1 090 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 11:10:292 000,-Kč1 092 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:11:182 000,-Kč1 094 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 11:11:342 000,-Kč1 096 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:11:544 000,-Kč1 100 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 11:12:102 000,-Kč1 102 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 11:12:382 000,-Kč1 104 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:13:266 000,-Kč1 110 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 11:14:332 000,-Kč1 112 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:15:212 000,-Kč1 114 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 11:15:432 000,-Kč1 116 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:16:244 000,-Kč1 120 000,-Kč
Dražitel č.29642903.07.2020 11:20:052 000,-Kč1 122 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:20:222 000,-Kč1 124 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 11:24:192 000,-Kč1 126 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:24:504 000,-Kč1 130 000,-Kč
Dražitel č.29506003.07.2020 11:25:332 000,-Kč1 132 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:26:218 000,-Kč1 140 000,-Kč
Dražitel č.29506003.07.2020 11:27:082 000,-Kč1 142 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:27:582 000,-Kč1 144 000,-Kč
Dražitel č.29506003.07.2020 11:30:522 000,-Kč1 146 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:31:572 000,-Kč1 148 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 11:32:302 000,-Kč1 150 000,-Kč
Dražitel č.29506003.07.2020 11:33:312 000,-Kč1 152 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:33:532 000,-Kč1 154 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 11:34:482 000,-Kč1 156 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:34:584 000,-Kč1 160 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 11:39:142 000,-Kč1 162 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:39:322 000,-Kč1 164 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 11:41:106 000,-Kč1 170 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:41:465 000,-Kč1 175 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 11:42:0515 000,-Kč1 190 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:42:3510 000,-Kč1 200 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 11:46:502 000,-Kč1 202 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:47:108 000,-Kč1 210 000,-Kč
Dražitel č.29655403.07.2020 11:47:572 000,-Kč1 212 000,-Kč
Dražitel č.29600903.07.2020 11:50:398 000,-Kč1 220 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 03.07.2020 v 11:55:39

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.296009
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 220 000,-Kč

Zveřejněno dne 03.07.2020 v 11:55:39

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.