Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
BYT - Stráž nad Nisou

273 990,-Kč

Vloženo: 2.3.2020 2:32 | Číslo dražby: 54229

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
034 EX 01062 / 16 - 61
Cena stanovena znalcem:
273 990,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Město:
Stráž nad Nisou
Podíl:
1
Registrace dražitelů s předkupním právem:
NE
Doba pro přihlášení k dražbě:
4 dny
Doba pro prokázání totožnosti:
4 dny
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jednotka číslo 121/1 byt
Budova Stráž nad Nisou č.p. 121, byt. dům, LV 1151 na parcele č. 1011, LV 1151, parcela č. 1011 o výměře 782 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 11/50 zapsanou v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro obec Stráž Nad Nisou, katastrální území Stráž nad Nisou, na listu vlastnictví č. 1152.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 6
JUDr. Eva Jablonská
Slavíčkova 2
Praha 6
160 00
tel: +420 724 365 366
email: zde
dat. schránka: srpg8im odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala