Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/4 podíl na pozemku LV 379 v obci Ořechov na Brněnsku

193 000,-Kč

Vloženo: 28.2.2020 8:36 | Číslo dražby: 54212

Dražba začala 26.06.2020 10:00:00 Dražba skončila 26.06.2020 10:53:13
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 EX 01831 / 15 - Ber
Počáteční cena:
120 000,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
180 000,-Kč
Dražební jistota:
21 200,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Ořechov
GPS souradnice:
49°06'35.20"N, 16°31'40.65"E
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Jedná se o pozemek parc. č. 5775 o výměře 531 m2, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada.

Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29435926.06.2020 10:15:460,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:20:52500,-Kč120 500,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:22:42500,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:23:08500,-Kč121 500,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:24:18500,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:24:36500,-Kč122 500,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:25:01500,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:27:22500,-Kč123 500,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:27:35500,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:28:31500,-Kč124 500,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:28:41500,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:30:52500,-Kč125 500,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:31:02500,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:31:264 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:31:46500,-Kč130 500,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:32:05500,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:32:12500,-Kč131 500,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:32:45500,-Kč132 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:33:04500,-Kč132 500,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:33:27500,-Kč133 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:33:37500,-Kč133 500,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:34:04500,-Kč134 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:34:24500,-Kč134 500,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:35:52500,-Kč135 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:35:59500,-Kč135 500,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:37:33500,-Kč136 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:37:41500,-Kč136 500,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:38:113 500,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:38:341 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:38:523 000,-Kč144 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:39:121 000,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:39:443 000,-Kč148 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:40:242 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:40:593 000,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:41:212 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:41:453 000,-Kč158 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:41:592 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:42:363 000,-Kč163 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:42:532 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:43:103 000,-Kč168 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:43:282 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:43:393 000,-Kč173 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:43:542 000,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:44:263 000,-Kč178 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:44:432 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:45:413 000,-Kč183 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:45:582 000,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:47:003 000,-Kč188 000,-Kč
Dražitel č.29435926.06.2020 10:47:142 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.29587526.06.2020 10:48:133 000,-Kč193 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 26.06.2020 v 10:53:13

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.295875
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 193 000,-Kč

Zveřejněno dne 26.06.2020 v 10:53:13

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.