Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Jezdovice

1 500 000,-Kč

Vloženo: 18.2.2020 14:59 | Číslo dražby: 54059

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
159 EX 00387 / 19 - 090
Cena stanovena znalcem:
1 500 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Jihlava
Město:
Jezdovice
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
patrový
Počet podlaží:
2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Draženy budou následující nemovité věci:
zapsané na listu vlastnictví č. 66 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, pro obec Jezdovice,
kat. území Jezdovice, a to:
-Pozemek parc. č. 929/1 o výměře 379 m², zahrada
-Pozemek parc. č. St. 102 o výměře 461 m2, zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Jezdovice, č.p. 49, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 102
Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a
příslušenstvím.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta
Pražákova 1024/66a
Brno
639 00
tel: +420-530513513
email: zde
dat. schránka: 6x7t4ir odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala