Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 7653 m2, Pohořelice nad Jihlavou

11 980 000,-Kč

Vloženo: 18.2.2020 14:19 | Číslo dražby: 54058

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
159 EX 00264 / 19 - 210
Cena stanovena znalcem:
11 980 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Pohořelice
Podkategorie:
Ostatní
Plocha užitná:
7653 m²
Plocha pozemku:
7653 m²
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 748/10 ostatní plocha o výměře 7653 m2
To je zapsáno na LV 2558, kat.území Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice, okres Brno-venkov.

Pozemek je v jednotném funkčním celku s budovou spojenou se zemí pevným základem č.p. 13, která byla využívána jako hotel. Dle sdělení je plánována je přestavba na bytový dům. Budova stojící na oceňované parc.č. 748/1 není předmětem ocenění.
Parc.č. 748/10 o výměře 7653 m2 budovu obklopuje, nachází se na ní jak zelené, tak i zpevněné plochy, které slouží jako příjezdové, přístupové a parkovací plochy. Před vchodem do budovy se na této parcele nachází venkovní schodiště, zpevnění plocha
využívaná také jako terasa a chodníky pro pěší. Na jihovýchodní straně této parcely a dále také na severovýchodní straně se nachází vjezd na pozemky ve funkčním celku z veřejné komunikace, na jižní straně parcely se nachází pěší přístupová komunikace.
Severní část parcely je oplocena a ohraničena vjezdovými vraty jak z ulice Loděnická, tak i v severní části zpevněné plochy. V severozápadní části parcely se nachází na pozemku stožárové elektrické vedení včetně stožárové elektrozařízení.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta
Pražákova 1024/66a
Brno
639 00
tel: +420-530513513
email: zde
dat. schránka: 6x7t4ir odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala