Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 260 m2, Nová Bystřice

70 000,-Kč

Vloženo: 16.10.2019 13:45 | Číslo dražby: 52928

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Insolvenční řízení
Číslo jednací:
173 EX 00798 / 18 - 59B
Cena stanovena znalcem:
70 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Jindřichův Hradec
Město:
Nová Bystřice
Podkategorie:
Ostatní
Plocha užitná:
260 m²
Plocha pozemku:
260 m²
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 385/26 ostatní plocha o výměře 260 m2
To je zapsáno na LV 838, kat.území Nová Bystřice, obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec.

Pozemek parc. č. 385/26 o výměře 260 m2 má přibližně obdélníkový tvar a je podle evidence katastru nemovitostí v kategorii druh pozemku veden jako „ostatní plocha-jiná plocha“. Leží v mírně svažitém terénu, na pozemku se nachází terénní nerovnosti, poblíž domu č.p. 663 jsou patrné zbytky nižší kamenné zídky a v severovýchodní části se nachází dva vzrostlé listnaté stromy. Pozemek byl využíván jako zahrada k řadovému rodinnému domu, nacházejícímu se na sousedním pozemku parc. č. st. 1286. Pozemek je oplocen pouze podél hranice se sousedním pozemkem 385/25 na západní straně. Na jižní straně je ohraničen stavbou rodinného domu (parc. č. st. 1286, ulice 9. května č. p. 663), z něhož je přístupný. Pozemek je přístupný rovněž na severní straně z veřejné komunikace, parc. č. 2173/4, která je ve vlastnictví Města Nová Bystřice. Díky samostatnému přístupu je možné pozemek využívat samostatně jako zahrada.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Martin Horák
Exekutorský úřad Tábor
Bílková 960
Tábor
390 02
tel: 605 814 285
email: zde
dat. schránka: dbsbyp3 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala