Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Odročeno - Komerční objekt a podíl 1/2 na trafostanici, Klatovy

37 600 000,-Kč

Vloženo: 7.10.2019 8:53 | Číslo dražby: 52817

ARCHIVOVÁNO
Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
151 EX 00021 / 19 - 527
Cena stanovena znalcem:
37 600 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Klatovy
Město:
Klatovy
Registrace dražitelů s předkupním právem:
NE
Místo konání dražby:
http://www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Fotka

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:
- parc.č. St. 2978 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech.vyb
To je zapsáno na LV 6315, kat.území Klatovy, obec Klatovy, okres Klatovy.

Dále se jedná o nemovitosti:
- parc.č. St. 865/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m2, jehož součástí je stavba č.p. 172, obč.vyb
- parc.č. St. 944 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 862 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům.obj
- parc.č. St. 2327/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1635 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům.obj
- parc.č. St. 4523 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům.obj
- parc.č. 1430/15 ostatní plocha o výměře 1196 m2
- parc.č. 1431/1 ostatní plocha o výměře 1753 m2
To je zapsáno na LV 6683, kat.území Klatovy, obec Klatovy, okres Klatovy.

Předmětnou nemovitost tvoří dva nespojité celky. Třípodlažní objekt č.p. 172 nacházející se u obchodního parku Billa v ulici Nádražní a bývalý výrobní areál (dnes zčásti prodejna, sklady a výroba) nacházející se západně od parkoviště pro obchodní
park Billa.
Budova občanské vybavenosti č.p. 172 v ulici Nádražní se nachází těsně u objektu retailparku s provozovatelem Billa v ulici nádražní. Objekt má dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkrovní prostor. V suterénu se nachází prostor vinárny
s centrální místností s barem, kuchyní včetně gastro vybavení.

Druhá část ocenění je tvořena částí bývalého areálu Dřevomonty, jmenovitě několika přízemními halami, manipulační plochou a podílem 50% na trafostanici (viz LV č. 6315), kterou sdílí s dalším spoluvlastníkem původního areálu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Filip Exner
Střížkovská 734/66
Praha 8
180 00
tel: 220 400 372
email: zde
dat. schránka: 4p6tecf odkaz
více o exekutorovi

Dokumenty

Mapa
Zobrazit na mapě