Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti

Rodinný dům, Újezdec u Luhačovic

1 490 000,-Kč

Vloženo: 1.10.2019 21:13 | Číslo dražby: 52753

Dražba začala 19.11.2019 10:00:00 Dražba skončila 19.11.2019 11:11:55
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
201 EX 03317 / 18 - 030
Počáteční cena:
1 160 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 900 000,-Kč
Dražební jistota:
200 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Uherské Hradiště
Město:
Uherský Brod
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci a jejich příslušenství:

-pozemek p.č. 324/1, o výměře 1038 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Újezdec, č.p. 31, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: 324/1,
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, okres: Uherské Hradiště, obec: Uherský Brod, kat. území: Újezdec u Luhačovic, na LV č. 830.

Jedná se o dobrovolnou dražbu nemovité věci.

Předkupní právo:

Předkupní právo na předmět dražby nebylo prokázáno – nebylo uplatněno.

Další věcná břemena a nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce:

Žádná nebyla zjištěna.

Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce:

Nebyla podána - soudní exekutor do zahájení dražby nezjistil, že by byla podána žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Karviná
Mgr. Pavel Struminský
Komorní 583/4
Český Těšín
737 01
tel: 552 532 411
email: zde
dat. schránka: 5cqcu6e odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.27597419.11.2019 10:45:350,-Kč1 160 000,-Kč
Dražitel č.27629119.11.2019 10:48:4810 000,-Kč1 170 000,-Kč
Dražitel č.27593719.11.2019 10:50:1310 000,-Kč1 180 000,-Kč
Dražitel č.27629119.11.2019 10:50:4710 000,-Kč1 190 000,-Kč
Dražitel č.27593719.11.2019 10:51:1510 000,-Kč1 200 000,-Kč
Dražitel č.27629119.11.2019 10:54:2110 000,-Kč1 210 000,-Kč
Dražitel č.27593719.11.2019 10:54:4910 000,-Kč1 220 000,-Kč
Dražitel č.27597419.11.2019 10:55:3910 000,-Kč1 230 000,-Kč
Dražitel č.27593719.11.2019 10:56:0310 000,-Kč1 240 000,-Kč
Dražitel č.27597419.11.2019 10:56:2710 000,-Kč1 250 000,-Kč
Dražitel č.27593719.11.2019 10:56:4010 000,-Kč1 260 000,-Kč
Dražitel č.27629119.11.2019 10:57:0220 000,-Kč1 280 000,-Kč
Dražitel č.27597419.11.2019 10:57:0910 000,-Kč1 290 000,-Kč
Dražitel č.27593719.11.2019 10:57:2010 000,-Kč1 300 000,-Kč
Dražitel č.27629119.11.2019 10:58:1610 000,-Kč1 310 000,-Kč
Dražitel č.27597419.11.2019 10:58:2910 000,-Kč1 320 000,-Kč
Dražitel č.27593719.11.2019 10:58:4010 000,-Kč1 330 000,-Kč
Dražitel č.27597419.11.2019 10:59:0310 000,-Kč1 340 000,-Kč
Dražitel č.27629119.11.2019 10:59:1410 000,-Kč1 350 000,-Kč
Dražitel č.27597419.11.2019 10:59:2510 000,-Kč1 360 000,-Kč
Dražitel č.27593719.11.2019 10:59:4010 000,-Kč1 370 000,-Kč
Dražitel č.27597419.11.2019 11:00:1010 000,-Kč1 380 000,-Kč
Dražitel č.27597419.11.2019 11:00:2910 000,-Kč1 390 000,-Kč
Dražitel č.27597419.11.2019 11:00:4610 000,-Kč1 400 000,-Kč
Dražitel č.27629119.11.2019 11:02:3010 000,-Kč1 410 000,-Kč
Dražitel č.27597419.11.2019 11:02:5210 000,-Kč1 420 000,-Kč
Dražitel č.27629119.11.2019 11:05:0120 000,-Kč1 440 000,-Kč
Dražitel č.27597419.11.2019 11:05:1010 000,-Kč1 450 000,-Kč
Dražitel č.27629119.11.2019 11:05:3910 000,-Kč1 460 000,-Kč
Dražitel č.27597419.11.2019 11:06:0810 000,-Kč1 470 000,-Kč
Dražitel č.27629119.11.2019 11:06:3910 000,-Kč1 480 000,-Kč
Dražitel č.27597419.11.2019 11:06:5510 000,-Kč1 490 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 19.11.2019 v 11:11:55

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.275974
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 490 000,-Kč

Zveřejněno dne 19.11.2019 v 11:11:55

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.