Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti

Rodinný dům, Nová Ves u Křimova, podíl 1/6

67 500,-Kč

Vloženo: 11.9.2019 14:32 | Číslo dražby: 52550

Dražba začala 18.11.2019 11:00:00 Dražba skončila 18.11.2019 13:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
220 EX 01236 / 16 - 323
Počáteční cena:
67 500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
135 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Chomutov
Město:
Hora Svatého Šebestiána
Podíl:
1/6
Typ zakázky:
prodej
Místo konání dražby:
http://www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech:
- stavba č.p. 29 rod.dům na pozemku parc.č. St. 97/2 (LV 10002)
To je zapsáno na LV 141, kat.území Nová Ves u Křimova, obec Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s podkrovím. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Fasáda budovy není.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Michal Suchánek
Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9 - Vysočany
190 00
tel: 266032031
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).