Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
NEDRAŽÍ SE - Rodinný dům, Náměšť nad Oslavou - INSOLVENCE

3 998 000,-Kč

Vloženo: 22.8.2019 15:18 | Číslo dražby: 52295

ARCHIVOVÁNO
Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Insolvenční řízení
Číslo jednací:
151 EX 00006 / 19 - 237
Cena stanovena znalcem:
3 998 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Třebíč
Město:
Náměšť nad Oslavou
Registrace dražitelů s předkupním právem:
NE
Místo konání dražby:
http://www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Fotka

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. St. 88/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 177 m2, jehož součástí je stavba č.p. 637, rod.dům
- parc.č. 62 zahrada o výměře 636 m2
To je zapsáno na LV 1484, kat.území Náměšť nad Oslavou, obec Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč.

Oceňované nemovité věci se nachází v centru města. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním podzemním podlažím, jedním
nadzemním podlažím a půdou. Rodinný dům je umístěn za domem, který se nachází přímo na Masarykově nám. Přístup je zajištěn přes tento dům č.p. 58 z náměstí věcným břemenem. Věcným břemen je zajištěno také užívání inženýrských sítí. Další přístup/příjezd je zajištěn přes zahradu a pozemky města. Rodinný dům je zděný, přibližně obdélníkového půdorysného tvaru.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Filip Exner
Střížkovská 734/66
Praha 8
180 00
tel: 220 400 372
email: zde
dat. schránka: 4p6tecf odkaz
více o exekutorovi

Dokumenty

Mapa
Zobrazit na mapě