Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Komerční objekt, Město Albrechtice; odročeno na 16.06.2020

2 690 000,-Kč

Vloženo: 19.6.2019 12:46 | Číslo dražby: 51542

Dražba začala 16.06.2020 11:00:00 Dražba skončila 16.06.2020 12:04:30
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 EX 13203 / 17 - 343
Počáteční cena:
2 680 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
6 700 000,-Kč
Dražební jistota:
250 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Bruntál
Město:
Město Albrechtice
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o areál vývoje, výroby, prodeje zemědělských strojů a zařízení. Tento areálový komplex byl postaven v roce 1975. pozemky se nachází v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci.
Pozemek parc. č. 1012/1 jehož součástí je stavba č.p. 824: Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou stavbu, s částečně využitým podkrovím. Stavba je nepravidelného půdorysného tvaru. V roce 2016 byla provedena kompletní
rekonstrukce stavby. V roce 2017 byla provedena přístavba, která nepodléhá evidenci katastru nemovitostí.
Pozemek parc. č. 1012/2 jehož součástí je stavba bez čp/če: Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou stavbu, bez podkroví. Stavba je nepravidelného půdorysného tvaru. V roce 2016 byla provedena kompletní rekonstrukce stavby. Stavba slouží pro skladování a manipulaci. Pozemek parc. č. 1012/4, jehož součástí je stavba bez čp/če: Jedná se o přízemní, nepodsklepenou stavbu, bez podkroví. Stavba je pravidelného půdorysného tvaru obdélníka. Pozemek parc. č. 1014/2, jehož součástí je stavba bez čp/če: Jedná se o přízemní, dřevěnou, nepodsklepenou stavbu, bez podkroví. Stavba je pravidelného půdorysného tvaru obdélníka. Jedná se o stavbu „haly“, která slouží pro skladování a manipulaci.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.27991716.06.2020 11:45:030,-Kč2 680 000,-Kč
Dražitel č.27991716.06.2020 11:59:3010 000,-Kč2 690 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.06.2020 v 12:04:30

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.279917
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 690 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.06.2020 v 12:04:30

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.