Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti

9/20 podíl, komerční objekt v obci Zdounky na Kroměřížsku

2 980 000,-Kč

Vloženo: 7.6.2019 9:04 | Číslo dražby: 51407

Dražba začala 15.11.2019 12:00:00 Dražba skončila 15.11.2019 14:09:57
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 EX 00618 / 18 - Gas
Počáteční cena:
840 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 260 000,-Kč
Dražební jistota:
37 500,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Zdounky
Ulice:
část obce Zdounky 177, Zdounky
GPS souradnice:
49°13'40.141"N, 17°19'2.528"E
Podíl:
9/20
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Jedná se samostatně stojící, nepodsklepený dvoupodlažní objekt, krytý sedlovou střechou. Z dvorní (severní) strany je k objektu přistavěna jednopodlažní přístavba, dispozičně propojená s hlavním objektem.

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání.
Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595532180
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.27360515.11.2019 12:00:460,-Kč840 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:01:302 000,-Kč842 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:01:4610 000,-Kč852 000,-Kč
Dražitel č.27360515.11.2019 12:02:012 000,-Kč854 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:02:2210 000,-Kč864 000,-Kč
Dražitel č.27360515.11.2019 12:02:362 000,-Kč866 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:02:4814 000,-Kč880 000,-Kč
Dražitel č.27360515.11.2019 12:02:592 000,-Kč882 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:03:2110 000,-Kč892 000,-Kč
Dražitel č.27360515.11.2019 12:03:362 000,-Kč894 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:03:5616 000,-Kč910 000,-Kč
Dražitel č.27360515.11.2019 12:04:032 000,-Kč912 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:04:3718 000,-Kč930 000,-Kč
Dražitel č.27360515.11.2019 12:04:432 000,-Kč932 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:05:0418 000,-Kč950 000,-Kč
Dražitel č.27360515.11.2019 12:05:112 000,-Kč952 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:05:2818 000,-Kč970 000,-Kč
Dražitel č.27360515.11.2019 12:05:322 000,-Kč972 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:05:4418 000,-Kč990 000,-Kč
Dražitel č.27360515.11.2019 12:05:522 000,-Kč992 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:06:1318 000,-Kč1 010 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:15:192 000,-Kč1 012 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:16:0218 000,-Kč1 030 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:17:1320 000,-Kč1 050 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:18:1620 000,-Kč1 070 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:19:1630 000,-Kč1 100 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:19:5830 000,-Kč1 130 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:24:3170 000,-Kč1 200 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:25:0730 000,-Kč1 230 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:25:5570 000,-Kč1 300 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:26:0930 000,-Kč1 330 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:27:4970 000,-Kč1 400 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:28:273 000,-Kč1 403 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:29:1417 000,-Kč1 420 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:29:5720 000,-Kč1 440 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:30:1850 000,-Kč1 490 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:30:4110 000,-Kč1 500 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:31:0120 000,-Kč1 520 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:31:1630 000,-Kč1 550 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:31:4550 000,-Kč1 600 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:32:2530 000,-Kč1 630 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:33:0920 000,-Kč1 650 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:33:4020 000,-Kč1 670 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:35:1530 000,-Kč1 700 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:35:3930 000,-Kč1 730 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:37:2220 000,-Kč1 750 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:37:3720 000,-Kč1 770 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:38:5630 000,-Kč1 800 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:39:1220 000,-Kč1 820 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:39:5920 000,-Kč1 840 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:40:3620 000,-Kč1 860 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:40:562 000,-Kč1 862 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:41:208 000,-Kč1 870 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:42:2010 000,-Kč1 880 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:43:2010 000,-Kč1 890 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:44:3710 000,-Kč1 900 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:45:0150 000,-Kč1 950 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:46:0510 000,-Kč1 960 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:46:5840 000,-Kč2 000 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:48:0510 000,-Kč2 010 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:48:4840 000,-Kč2 050 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:50:392 000,-Kč2 052 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:51:468 000,-Kč2 060 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:52:152 000,-Kč2 062 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:52:5518 000,-Kč2 080 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:54:162 000,-Kč2 082 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:54:2918 000,-Kč2 100 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:55:462 000,-Kč2 102 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:56:1718 000,-Kč2 120 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:56:302 000,-Kč2 122 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:57:1628 000,-Kč2 150 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:57:362 000,-Kč2 152 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:58:0918 000,-Kč2 170 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:58:242 000,-Kč2 172 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 12:59:1828 000,-Kč2 200 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 12:59:462 000,-Kč2 202 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:00:4318 000,-Kč2 220 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:01:262 000,-Kč2 222 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:02:0618 000,-Kč2 240 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:02:472 000,-Kč2 242 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:03:3128 000,-Kč2 270 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:03:572 000,-Kč2 272 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:04:5418 000,-Kč2 290 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:05:312 000,-Kč2 292 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:05:428 000,-Kč2 300 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:06:572 000,-Kč2 302 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:07:3118 000,-Kč2 320 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:08:382 000,-Kč2 322 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:09:1418 000,-Kč2 340 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:09:552 000,-Kč2 342 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:10:4118 000,-Kč2 360 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:11:582 000,-Kč2 362 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:12:3818 000,-Kč2 380 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:13:292 000,-Kč2 382 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:14:0818 000,-Kč2 400 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:15:182 000,-Kč2 402 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:15:5418 000,-Kč2 420 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:17:012 000,-Kč2 422 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:18:078 000,-Kč2 430 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:18:342 000,-Kč2 432 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:19:1118 000,-Kč2 450 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:19:502 000,-Kč2 452 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:20:5718 000,-Kč2 470 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:21:462 000,-Kč2 472 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:22:4828 000,-Kč2 500 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:24:042 000,-Kč2 502 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:24:1718 000,-Kč2 520 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:26:582 000,-Kč2 522 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:27:2818 000,-Kč2 540 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:31:062 000,-Kč2 542 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:31:5528 000,-Kč2 570 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:33:162 000,-Kč2 572 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:34:1228 000,-Kč2 600 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:34:322 000,-Kč2 602 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:35:1718 000,-Kč2 620 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:35:542 000,-Kč2 622 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:36:1918 000,-Kč2 640 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:38:372 000,-Kč2 642 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:39:5218 000,-Kč2 660 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:40:352 000,-Kč2 662 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:40:5318 000,-Kč2 680 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:41:282 000,-Kč2 682 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:41:4918 000,-Kč2 700 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:42:172 000,-Kč2 702 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:42:3818 000,-Kč2 720 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:43:372 000,-Kč2 722 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:44:0718 000,-Kč2 740 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:45:192 000,-Kč2 742 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:46:0818 000,-Kč2 760 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:48:132 000,-Kč2 762 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:48:4718 000,-Kč2 780 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:49:462 000,-Kč2 782 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:50:1818 000,-Kč2 800 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:52:332 000,-Kč2 802 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:53:0818 000,-Kč2 820 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:53:352 000,-Kč2 822 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:54:148 000,-Kč2 830 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:54:462 000,-Kč2 832 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:55:448 000,-Kč2 840 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:57:332 000,-Kč2 842 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:58:1528 000,-Kč2 870 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 13:59:292 000,-Kč2 872 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 13:59:5628 000,-Kč2 900 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 14:00:442 000,-Kč2 902 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 14:01:2628 000,-Kč2 930 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 14:02:532 000,-Kč2 932 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 14:03:3728 000,-Kč2 960 000,-Kč
Dražitel č.27584515.11.2019 14:04:232 000,-Kč2 962 000,-Kč
Dražitel č.27575115.11.2019 14:04:5718 000,-Kč2 980 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.11.2019 v 14:09:57

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.275751
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 980 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.11.2019 v 14:09:57

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.