Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
18ks těžební zařízení Antminer D3

11 700,-Kč

Vloženo: 21.10.2020 8:28 | Číslo dražby: 56340

Dražba začala 20.11.2020 09:00:00 Dražba skončila 20.11.2020 09:31:10
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
069 EX 02323 / 20-38 - A
Počáteční cena:
5 400,-Kč
Minimální příhoz:
100,-Kč
Cena stanovena znalcem:
16 200,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava-město
Město:
Ostrava
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmět dražby je:
18ks těžebního zařízení Antminer D3.

Vydražené movité věci je nutno osobně převzít v sídle soudního exekutora (ne, skutečně nelze zaslat).


Povinný ve smyslu ust. §23 odst. 2 písm. a) zák.č. 191/2020 Sb., ve znění novelizace č. 460/2020 Sb., oznámile soudnímu exekutorovi, že má pokračovat v exekuci prodejem movitých věcí a s tímto výslovně souhlasil.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Ostrava
JUDr. Vlastimil Porostlý
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: zde
dat. schránka: kqsg8wz odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.30905420.11.2020 09:01:540,-Kč5 400,-Kč
Dražitel č.31151320.11.2020 09:02:56100,-Kč5 500,-Kč
Dražitel č.31158920.11.2020 09:04:15100,-Kč5 600,-Kč
Dražitel č.30905420.11.2020 09:05:13100,-Kč5 700,-Kč
Dražitel č.30920020.11.2020 09:07:21100,-Kč5 800,-Kč
Dražitel č.30905420.11.2020 09:08:43100,-Kč5 900,-Kč
Dražitel č.31158920.11.2020 09:09:00100,-Kč6 000,-Kč
Dražitel č.30905420.11.2020 09:09:35100,-Kč6 100,-Kč
Dražitel č.30905420.11.2020 09:09:40100,-Kč6 200,-Kč
Dražitel č.31151320.11.2020 09:10:33100,-Kč6 300,-Kč
Dražitel č.30905420.11.2020 09:10:52100,-Kč6 400,-Kč
Dražitel č.31151320.11.2020 09:11:094 000,-Kč10 400,-Kč
Dražitel č.30905420.11.2020 09:11:46100,-Kč10 500,-Kč
Dražitel č.31151320.11.2020 09:12:141 000,-Kč11 500,-Kč
Dražitel č.31076920.11.2020 09:24:58100,-Kč11 600,-Kč
Dražitel č.31151320.11.2020 09:26:10100,-Kč11 700,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.11.2020 v 09:31:10

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.311513
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 11 700,-Kč

Zveřejněno dne 20.11.2020 v 09:31:10

Byl učiněn příklep.

Poučení k zaplacení nejvyššího podání: Vydražitel je povinen nejvyšší podání za vydražené věci zaplatit nejpozději do 7 dnů od udělení příklepu, jinak exekutor nařídí opětovnou dražbu.
Nejvyšší podání lze zaplatit
- na účet exekuce
o č. účtu : 505040761/0100, Komerční banka, a.s.
o variabilní symbol: 232320
o specifický symbol: 232320
o zpráva pro příjemce: uživatelské jméno, pod kterým je dražitel registrován

Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci (popř. souboru vydražených věcí), a to s právními účinky k okamžiku přidělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
Soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti vydražitele vydá potvrzení o přechodu vlastnického práva k okamžiku udělení příklepu.
Nepřevezme-li vydražitel vydražené věci do 1 měsíce od doplacení nejvyššího podání, postupuje soudní exekutor podle §330 odst. 2 a 3 o.s.ř., tedy podle ustanovení o obmeškalém vydražiteli. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které státu a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání.

Poučení k převzetí vydražených věcí: Po doplacení nejvyššího podání může vydražitel vydražené věci převzít v den doplacení nejvyššího podání, případně v následujících dnech (vždy však po předchozí telefonické domluvě), a to na místě samém: Exekutorský úřad Ostrava, Stojanovo náměstí 7/873, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Nepřevezme-li vydražitel vydražené věci do 1 měsíce od doplacení nejvyššího podání, postupuje soudní exekutor podle §330 odst. 2 a 3 o.s.ř., tedy podle ustanovení o obmeškalém vydražiteli.