Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Movité věci
Podtyp: Osobní auta

A - Osobní automobil Škoda Fabia 1.2

51 000,-Kč

Vloženo: 28.8.2020 11:57 | Číslo dražby: 55817

Dražba začala 16.10.2020 10:00:00 Dražba skončila 16.10.2020 10:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 EX 20022 / 20 - Szt2
Počáteční cena:
50 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
65 000,-Kč
Dražební jistota:
1 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Frýdek-Místek
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka movitých věcí určených k dražbě se uskuteční dne 06. 10 .2020 v 09.00 - 09.30, na adrese Pod Zvonek 240, Český Těšín, GPS: 49°43'7.226"N, 18°34'21.436"EE. Další informace mohou zájemci o dražbu získat na telefonním čísle 734 732 179, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese vykon(zavináč)kocinec.eu.

Popis předmětu dražby

Osobní automobil Škoda Fabia 1.2, sedan, 47 Kw, WIN:TMBDY16Y474202095, STK do 05/2021, barva červená, datum první registrace 05/2007, VTP a MTP k dispozici, 2 x klíč, autorádio s CD, najeto cca. 33 100 km. Automobil je plně pojízdný, bez závad, výborný technický stav, pravidelné prohlídky v autorizovaném servisu, celou dobu garážované, 4 x zimní pneumatiky s disky.

Soudní exekutor není oprávněn ani povinen ověřovat správnost údajů na tachometru v technických průkazech a jiných dokladech s tím, že předmět dražby se prodává tak, jak stojí a leží, a proto všem zájemcům se doporučuje zúčastnit se prohlídky vozidla a prověřit si údaje o předmětu dražby soudním exekutorem zjištěné. Nakonec soudní exekutor taktéž uvádí, že není schopen zjišťovat, zda vozidlo bylo účastno dopravní nehody či nikoliv. Zájemcům o dražbu dané věci soudní exekutor vždy při prohlídce umožní napojení na diagnostiku na místě samém, zkontrolování laku, předloží na požádání velký technický průkaz v případě, když bude soudním exekutorem dohledán. Soudní exekutor nenese odpovědnost za skryté ani zjevné vady.

Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soud usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.)

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.30680216.10.2020 10:01:250,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.30821816.10.2020 10:16:321 000,-Kč51 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.10.2020 v 10:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.308218
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 51 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.10.2020 v 10:30:00

Lhůta k zaplacení nejvyššího podání se stanoví do 5 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu a v případě, že nejvyšší podání překročí částku 270.000,00 Kč včetně, se lhůta k doplacení nejvyššího podání stanoví do 7 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu (§330a a §329/6 o.s.ř.). Nejvyšší podání zaplatí vydražitel převodem na účet úschov soudního exekutora číslo 1002643696/2700, variabilní symbol 14222202, specifický symbol rodné číslo nebo IČ registrovaného dražitele, nebo vkladem na uvedený účet úschov soudního exekutora v kterékoli pobočce UniCredit Bank Czech Republic, a.s

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc po zaplacení nejvyššího podání, nejpozději však do 3 kalendářních dnů ode dne doplacení nejvyššího podání. V případě, že si vydražitel vydraženou movitou věc v této lhůtě nepřevezme, bude povinen uhradit náklady na její uskladnění ve výši 181,50 Kč včetně DPH za každý jeden, byť jen započatý, den po dni uplynutí lhůty k převzetí vydražené movité věci.

Vydraženou movitou věc je vydražitel oprávněn převzít v sídle exekutorského úřadu na adrese Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek (GPS souřadnice: 49°41'9.712"N, 18°20'58.394"E) během úředních hodin, tj. v pracovní dny od 8:30 do 15:00.