Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Plochá TV Samsung a Notebook Acer - soubor movitých věcí

1 500,-Kč

Vloženo: 7.8.2020 12:15 | Číslo dražby: 55590

Dražba začala 23.09.2020 10:00:00 Dražba skončila 23.09.2020 11:00:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
163 EX 00373 / 11 - 159
Počáteční cena:
1 500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
4 500,-Kč
Dražební jistota:
955,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Nový Jičín
Město:
Nový Jičín
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
https://www.exdrazby.cz/
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka movitých věcí nebyla stanovena.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor movitých věcí jako jeden celek sepsaný 25.1.2018: položka soupisu č. 1 Plochá
TV Samsung Model PS50A556S2FXXU, SE: Z5GT3SSQB02172P a položka soupisu č. 2 notebook Acer
Aspire 7739G SN: LXRN702015142060DB6500 + nabíječka.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Nový Jičín
Mgr. Ing. Monika Michlová
Štefánikova 1977/9
Nový Jičín
741 01
tel: 558 847 012
email: zde
dat. schránka: 5phtq8y odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.30489523.09.2020 10:25:500,-Kč1 500,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 23.09.2020 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.304895
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 500,-Kč

Zveřejněno dne 23.09.2020 v 11:00:00

Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.

V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.