Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dílna, nářadí

17 500,-Kč

Vloženo: 24.6.2020 12:00 | Číslo dražby: 55229

Dražba začala 30.07.2020 12:00:00 Dražba skončila 30.07.2020 13:09:20
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
115 EX 00145 / 19 - 077
Počáteční cena:
10 000,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
30 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Praha
Okres:
Praha 9
Město:
Praha 9
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

III. Prohlídka souboru movitých věcí se uskuteční dne 24.07.2020 od 13:00 do 13:30 hod. na adrese Freyova 236/5, 190 00 Praha 9 - Vysočany.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor movitých věcí:

-Pár rukavic 14x, pár bot 4x (vel. 41), helma
-Nářadí mix
-Svařovací kukla ADF 700S
-Dvoukotoučová bruska Güde
-Průmyslové svítidlo LEDMED VANA
-Butanová směs - propán
-Elektro izolační pásky, prodlužovací kabely - mix
-Kufr s nářadím
-Modrý rudl
-Modrý rudl skládací
-Hliníkové schůdky
-Dráty pro svařování tuba - OK TIGROD
-Brusné kotouče mix

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. Monika Elfmarková
K Beránku 3
Praha 4
14000
tel: 261 222 658
email: zde
dat. schránka: z6sg8cu odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku, tj. dražených movitých věcí, z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29933530.07.2020 12:05:240,-Kč10 000,-Kč
Dražitel č.29923630.07.2020 12:18:51500,-Kč10 500,-Kč
Dražitel č.29699430.07.2020 12:26:42500,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.29923630.07.2020 12:27:20500,-Kč11 500,-Kč
Dražitel č.29800230.07.2020 12:27:59500,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.29813830.07.2020 12:37:15500,-Kč12 500,-Kč
Dražitel č.29933530.07.2020 12:43:49500,-Kč13 000,-Kč
Dražitel č.29692230.07.2020 12:53:07500,-Kč13 500,-Kč
Dražitel č.29933530.07.2020 12:54:26500,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.29692230.07.2020 12:55:01500,-Kč14 500,-Kč
Dražitel č.29813830.07.2020 12:55:09500,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.29933530.07.2020 12:55:43500,-Kč15 500,-Kč
Dražitel č.29692230.07.2020 12:56:05500,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.29933530.07.2020 12:57:20500,-Kč16 500,-Kč
Dražitel č.29923630.07.2020 12:59:35500,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.29692230.07.2020 13:04:20500,-Kč17 500,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.07.2020 v 13:09:20

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.296922
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 17 500,-Kč

Zveřejněno dne 30.07.2020 v 13:09:20

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.