Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Nerezový materiál

7 000,-Kč

Vloženo: 24.6.2020 11:42 | Číslo dražby: 55228

Dražba začala 30.07.2020 14:00:00 Dražba skončila 30.07.2020 15:02:16
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
115 EX 00145 / 19 - 078
Počáteční cena:
7 000,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
21 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Praha
Okres:
Praha 9
Město:
Praha 9
Místo konání dražby:
WWW.EXDRAZBY.CZ

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka souboru movitých věcí se uskuteční dne 24.07.2020 od 13:00 do 13:30 hod. na adrese Freyova 236/5, 190 00 Praha 9 - Vysočany.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor movitých věcí:
Nerezový materiál (3x bedýnka)
Nerezový materiál mix tvary

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. Monika Elfmarková
K Beránku 3
Praha 4
14000
tel: 261 222 658
email: zde
dat. schránka: z6sg8cu odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku, tj. dražených nemovitostí/nemovitých věcí, z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29935530.07.2020 14:57:160,-Kč7 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.07.2020 v 15:02:16

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.299355
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 7 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.07.2020 v 15:02:16

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.